Rosenfredsskolan (Takomläggning & Fasadrenovering 2018-2020)

Rosenfredsskolan, ursprungligen kallad Södra folkskolan, är en skola i centrala Varberg, byggd 1910-1912enligt Lars Kellmans ritningar.

I Rosenfredsskolan hölls 1915 en europeisk fredskonferens. Efter första världskriget tog man fram protokollet från varbergsmötet och använde det vid grundandet av Nationernas Förbund.

Rosenfredsskolan var en självständig skola fram till F9-reformen då eleverna flyttades till Påskbergsskolan. Sedan 2005 används lokalerna av Kulturskolan och gymnasiets estetiska program, det senare tidigare inrymt i Peder Skrivares skola.

-------------------------------------------------

Varbergs Sparbank (Takomläggning & Fasadrenovering 2015-2016)

Det gamla bankhuset färdigställdes 1898 enligt Emil Billings ritningar och ligger söder om torget. I anslutning till denna finns det nya bankhuset invigt 1991.

-------------------------------------------------

Galleria Trädgården Varberg

-------------------------------------------------

REFERENSKUNDER